II moodul

I OSA Kodutööde analüüs (10 min)

II OSA Slideshare (40 min)

1. Slideshare kasutusvõimalused õppetöös (ppt 2011,  10 min)
2. Kodutööna loodud esitluse lisamine Slideshare keskkonda, slaidiesitluste otsimine ja sirvimine, esitluse lemmikutesse lisamine ( 30 min)

III OSA Ühisjärjehoidjad: Delicious või Diigo

3. Arutelu, kuidas internetist leitud materjale hallata? (Arutelu, 10 min)
4. Ühisjärjehoidjad (Esitlus 2011, 10 min)
5.a. Delicious (Esitlus 2011, Kasutusjuhend, 1 tundi 40 min)

1) Kasutajaks registreerumine, postitusnuppude paigaldamine, esimese lingi postitamine koolitaja juhendamisel. (Esitlus, 30 min)
2) Iseseisev töö 1: Õppematerjalide otsing kasutades otsingumootoreid või spetsiaalselt selleks loodud keskkondi ning lingi postitamine del.icio.us’i keskkonda. (Tööleht 1, 20 min).
3) Materjalide sirvimine (otsimine) märksõnade järgi (oma lingid, kõigi lingid, populaarsed lingid) koolitaja juhendamisel (Esitlus, 10 min)
4) Iseseisev töö 2: Lingikogu täiendamine kasutades Del.icio.us’i keskkonnas olevaid võimalusi (märksõnade sirvimine, populaarsed märksõnad) (Tööleht 2, 20 min)
5) Soovitud märksõnade järgi linkide tellimine (subscriptions) (Esitlus, 5 min)
6) Iseseisev töö 3: tellitavate märksõnade väljamõtlemine ning tellimine (Tööleht 3, 15 min)
7) Võrgustike loomine koolitaja juhendamisel (Esitlus, 10 min)
8) Iseseisev töö 4: oma lingikogu täiendamine võrgustikust leitud linkidega (15 min)

5.b. Diigo kasutusjuhend ((ppt 2011) 1 tundi 40 min)

1) Kasutajaks registreerumine, postitusnuppude paigaldamine, esimese lingi postitamine koolitaja juhendamisel. (30 min)
2) Materjalide sirvimine (otsimine) märksõnade järgi (oma lingid, kõigi lingid, populaarsed lingid) koolitaja juhendamisel (10 min)
3) Iseseisev töö 1: Õppematerjalide otsing kasutades otsingumootoreid või spetsiaalselt selleks loodud keskkondi ning lingi postitamine Diigo keskkonda. (20 min)
4) Digitiigri grupiga liitumine koolitaja juhendamisel (10 min)
5) Iseseisev töö 2: Diigos olevate gruppidega liitumine (10 min)
6) Liikmete lisamine oma võrgustikku koolitaja juhendamisel (5 min)
7) Iseseisev töö 3: Koolitusel osalejate lisamine oma võrgustikku (15 min)
8) Oma grupi loomine koolitaja juhendamisel (10 min)
9) Iseseisev töö 4: oma grupi täiendamine viie veebiviitega (15 min)

IV OSA Kokkuvõte

6. Kodutöö 1: Lisada SlideShare keskkonda üks ainealane esitlus.
7. Kodutöö 2: ainealase lingikogu täiendamine (jälgida nädala aja jooksul Delicious’i või Diigo populaarseid artikleid, oma võrgustikku lisatud artikleid ja huvipakkuvaid märksõnu ning lisada oma lemmikutesse)
8. Kokkuvõte moodulist (10 min)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *