I moodul

I TUNNI TÖÖLEHT

I OSA Sissejuhatus kursusele (20 min)
1. Koolitaja tutvustus
2. Koolitatavatega tutvumine
3. Kursuse tutvustus
II OSA Autoriõigused,  arvuti turvalisus (20 min)
4. Autoriõigused (ppt 2008) (ppt 2011)
5. Creative Commons litsentsid (ppt 2008) (ppt 2011)
6. Arvuti turvalisus (ppt 2008) (ppt 2011)
III OSA Interneti otsingumootorite kasutamine(90 min)
7. Google otsingutüübid, materjalide salvestamine (ppt 2011 15 min)
8. Praktiline töö koolitaja juhendamisel: otsing Google keskkonnas (tööleht 75 min)
IV OSA Sotsiaalse tarkvara keskkonnad (40 min)
9. Sotsiaalne tarkvara ((ppt 2008) (ppt 2011) 10 min)
10. Praktiline töö koolitaja juhendamisel (tööleht 30 min)
V OSA KOKKUVÕTE
11. Kodutöö: Esitlus: Kust leiad endale õppematerjale? Kuidas organiseerid materjale? Kuidas jagad materjale? Milliseid probleemid on tekkinud materjalide kogumisel, organiseerimisel ja jagamisel? (doc) (5 min)
12. Kokkuvõte tunnist (5 min)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *